نام آبپاش SRM
نوع آبپاش روتور یا چرخشی
ورودی آبپاش " 1/2
شعاع پاشش (متر) 4.0-9.4
دبی خروجی (لیتر در دقیقه) 1.4-13.7
محدوده فشار توصیه شده (بار) 1.7-3.8