نام آبپاش PGJ
نوع آبپاش روتور یا چرخشی
ورودی آبپاش " 1/2
شعاع پاشش (متر) 4.3-11.6
دبی خروجی (لیتر در دقیقه) 2.2-20.5
محدوده فشار توصیه شده (بار) 1.7-3.8