نام آبپاش SS-530
نوع آبپاش اسپری
ورودی آبپاش " 1/2
شعاع پاشش (متر) مستطیل 9*1.5
دبی خروجی (لیتر در دقیقه) 5
محدوده فشار توصیه شده (بار) 2.1