نام آبپاش PGP Ultra
نوع آبپاش روتور یا چرخشی
ورودی آبپاش " 3/4
شعاع پاشش (متر) 4.0-14
دبی خروجی (لیتر در دقیقه) 1.2-36
محدوده فشار توصیه شده (بار) 1.7-4.5