امتیاز : 9.8
تعداد کل رای دهندگان : 1

ماژول کنترلر PRO-C هانتر

  • ماژولهای PCM-300 و PCM-900 قابل استفاده برای سریهای جدید کنترلر PRO-C 400 می باشد.

افزایش تعداد ایستگاههای کنترلر PRO-C با ماژول PCM

کنترلر PRO-C، یک کنترلر چهار ایستگاهه است که با اضافه کردن ماژولهای PCM، تعداد ایستگاههای آن تا 16 ایستگاه افزایش می یابد. در جدول زیر ماژولهایی که با کنترلر سری PRO-C 400 سازگارند آورده شده است.

ماژولتوضیحات
PCM-300    ماژول سه ایستگاهه: برای افزایش تعداد ایستگاهها از 4 به 7، 7 به 10 و 10 به 13
PCM-900   ماژول نه ایستگاهه: برای افزایش تعداد ایستگاهها فقط از 7 به 16

 

 راهنمای نصب و ترکیبات مختلف ماژول PCM

برای افزایش تعداد ایستگاههای کنترلر PRO-C، به 7، 10، 13 و 16 ایستگاه از جدول زیر کمک بگیرید و پس از انتخاب نوع و تعداد ماژول آن را در کیت مربوطه کنترلر قرار دهید.

کنترلر PRO-C شانزده ایستگاهه  کنترلر PRO-C سیزده ایستگاهه  کنترلر PRO-C ده ایستگاهه  کنترلر PRO-C هفت ایستگاهه

ترکیب ماژولهای PCM-300 و PCM-900

کنترلر PRO-C شانزده ایستگاهه

اضافه کردن سه ماژول PCM-300

کنترلر PRO-C سیزده ایستگاهه

اضافه کردن دو ماژول PCM-300

کنترلر PRO-C ده ایستگاهه

اضافه کردن یک ماژول PCM-300

کنترلر PRO-C هفت ایستگاهه

نحوه نصب ماژولهای PCM بر روی کنترلر

 

 

درباره شرکت هانتر

نظرات کاربران