با کارشناسان شرکت فن آب گستر آشنا شوید:

کارشناسان ما

مهندس مجتبی شقاقی
مهندس مجتبی شقاقی

مهندس مجتبی شقاقی

کارشناس ارشد آبیاری
فارغ التحصیل دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه
محمد جمشیدی
محمد جمشیدی

محمد جمشیدی

کارشناس فروش
فارغ التحصیل دانشگاه شاهرود