ویدئوی آبیاری قطره ای

شرابلر تنظیم شونده آنتلکو

شرابلر تنظیم شونده -محصول شرکت آنتلکو استرالیا- جهت آبیاری گلدان، جعبه های کشت، درختان و درختچه های فضای سبز و باغ های کوچک طراحی شده است. در این مدل با چرخاندن کلاهک شرابلر میزان خروجی آب و شعاع پخش آب تنظیم می شود.

لوله قطره چکاندار PC یورودریپ

لوله قطره چکان دار یورودریپ یونان جهت آبیاری محصولات دائمی مانند تاکستانها و باغات، کشت های ردیفی مانند پنبه و ذرت و آبیاری فضای سبز قابل استفاده است.

ویدئوی آبپاشهای هانتر

آبپاش مخفی شونده MP ROTATOR هانتر

جهت آبیاری بارانی فضای سبز شهری و خانگی

آبپاش I-90 هانتر