چگونه یک قطره چکان pc را تشخیص دهیم؟


قطره چکان جبران کننده فشار یا PC 

فشار در نقاط خروجی یک سیستم آبیاری قطره ای یا همان قطره چکان ها بدلیل عواملی نظیر افت مسیر، تغییرات ارتفاعی نقاط بویژه در شیب ها و اراضی ناهموار یکسان نخواهد بود. این مسأله سبب تغییر در خروجی قطره چکان ها شده و عدم یکنواختی آبیاری را در پی خواهد داشت. در این مواقع استفاده از قطره چکان های جبران کننده فشار (Pressure Compensating) می تواند به حل این مشکل کمک کند. در این قطره چکان ها با تغییرات فشار، دیافراگم قطره چکان جابجا می شود و میزان خروجی از روزنه قطره چکان را ثابت نگه می دارد.

مقایسه قطره چکان PC و NON-PC مقایسه سطح مقطع یک قطره چکان PC و Non-PC

 تشخیص یک قطره چکان PC از Non-PC

عموماً، مشخصه PC توسط کارخانه سازنده بر روی قطره چکان حک می شود و یا در کاتالوگ مربوطه در ذیل مشخصات قطره چکان بدان اشاره شده است.یک راه دیگر برای تشخیص PC بودن قطره چکان، وجود دیافراگم لاستیکی در قطر چکان است که فقط با تهیه یک برش عرضی از قطره چکان قابل رویت است.
انعطاف پذیری دیافراگم موجود در قطره چکان های PC در برابر تغییرات فشار، به ثابت نگه داشتن نرخ جریان قطره چکان کمک می کند.
 

ویژگی جبران کننده فشار (PC) که برای توصیف عملکرد یک قطره چکان به کار می رود بدین معناست که آبدهی قطره چکان به ازای تغییرات فشار ورودی ثابت می ماند.

 

قطره چکان غیر PC در اراضی شیبدار عدم یکنواختی توزیع آب در اراضی شیبدار با قطره چکان NPC
قطره چکان PC در اراضی شیبدار یکنواختی توزیع آب در اراضی شیبدار با قطره چکان PC
 
آبدهی قطره چکانهایی که قابلیت PC را ندارند با تغییرات فشار ورودی و بسته به اینکه در کجای خط لوله قرار دارند تغییر می کند. با توجه به افزایش فشار در پایین شیب قطره چکان هایی که در این بخش واقع شده اند آبدهی بیشتری به نسبت قطره چکان های بالای شیب خواهند داشت.استفاده از قطره چکان های PC در اراضی ناهموار و شیبدار سبب افزایش یکنواختی توزیع شده و احتمال بیش آبیاری و یا کم آبیاری را کاهش می دهد.
 

 آیا شما واقعاً نیاز به قطره چکان pc دارید؟

دلیل اصلی استفاده از قطره چکانهای PC تغییرات فشار خط لوله اصلی و یا لترالهاست که تحت شرایط زیر رخ می دهد:

1- در منطقه تحت آبیاری اختلاف ارتفاع بیش از 1.5 متر داشته باشیم. مانند دامنه ها، تپه ها و ...

2- در طرح آبیاری لترالهایی با طول زیاد در نظر گرفته شده است.

 


قطره چکان های PC در "فروشگاه تخصصی آبیاری" فن آب گستر

قطره چکان های PC در فروشگاه تخصصی آبیاری