آبیاری فضای سبز شهری

اجرای سیستم آبیاری بوستان گلابدره تهران


بوستان جنگلی گلابدره به وسعت 22 هکتار در منطقه کوهستانی شمال تهران قرار دارد. اجرای سیستم آبیاری قطره ای و بارانی بوستان گلابدره در سال 90 آغاز و در سال 91 به اتمام رسید. این پروژه شامل 7000 متر لوله گذاری، ساخت 20 منهول جهت استفرار شیرفلکه ها، فشار شکن ها و اتصالات مربوطه، نصب 2000 عدد آبپاش مخفی شونده و 10000 قطره چکان میشد.