مشاوره، بازدید، طراحی

اولین گام در موفقیت یک سیستم آبیاری، طراحی دقیق و فنی آن می باشد.مهندس طراح با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی خاک، نیاز آبی گیاه، توپوگرافی زمین، وضعیت منبع و کیفیت آب بهترین چیدمان و آرایش را برای لوله گذاری و خروجی ها اعم از آبپاش یا قطره چکان در نظر می گیرد. ضمن اینکه با توجه به محاسبات هیدرولیکی، انتخاب مناسبی برای قطر لوله ها، نوع و تعداد پمپ ها و نوع خروجیها خواهد داشت.

 

بسیاری از سیستم های آبیاری که بدرستی کار نمی کنند بخصوص در سطحهای کوچک مثل ویلاها، باغ ویلاها ، پنت هاوس و یا روف گاردنها به این دلیل است که بعضا توسط افراد غیر متخصص اجرا شده اند. این افراد صرفا بر اساس تجربه و بدون یک طرح علمی و فنی اقدام به نصب و پیاده سازی سیستم های آبیاری می نمایند.

نظرات کاربران