آبیاری فضای سبز شهری

طراحی و اجرای سیستم آبیاری پارکها، مراکز تفریحی و ورزشی

طی چند سال اخیر هشدارهای پی در پی کارشناسان در مورد بحران آب و لزوم مصرف بهینه آب، سرانجام توجه شهرداریها و سایرمسئولین را به سمت شیوه های نوین آبیاری جهت آبیاری فضاهای سبز شهری جلب کرد.

هر چند هزینه اولیه اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار بالا می نمود و هنوز هم ابهاماتی پیرامون کارایی این سیستم ها وجود داشت لیکن برگزاری همایشها و نمایشگاههای تخصصی آبیاری، تجربه موفق استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات در مناطق مختلف کشور و استفاده وسیع از سیستم های مدرن آبیاری در سایر کشورها، به توسعه و رونق بهره گیری از شیوه های جدید آبیاری در فضاهای سبز شهری انجامید. و هم اکنون ما شاهد نصب و راه اندازی سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای در پارکها، بوستان ها، مجتمع های تفریحی و ورزشی، باغ موزه ها، شهربازیها و .... هستیم. 

 

 

ضعف سیستم های نوین آبیاری نه به خاطر ماهیت آن بلکه اساسا بدلیل اشکال در یکی از مراحل طراحی، اجرا و یا نگهداری است. در گام نخست آنچه باعث موفقیت سیستم های آبیاری تحت فشار می شود انتخاب صحیح مشاوران و مجریان آبیاری است. تخصص و دانش آبیاری در کنار تجربه تمامی اهداف اجرای یک سیستم آبیاری تحت فشار را محقق می سازد.


پروژه های شرکت فن آب کستر در زمینه طراحی و اجرای سیستم های آبیاری در فضای سبز شهری

 

نظرات کاربران