آبیاری باغات و مزارع

طراحی و اجرای سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای باغات و مزارع

 اجرای سیستم آبیاری قطره ای جهت درختان میوه، مرکبات و موکاریها از اینرو که این گیاهان مدت طولانی در زمین باقی می مانند کاملا اقتصادی و توجیه پذیر است . از طرفی با توجه به اینکه نیاز آبی این گیاهان زیاد می باشد هر گونه صرفه جویی در مقدار آب، زارع را قادر خواهد ساخت تا سطح زیر کشت را افزایش دهد

 

 

نظرات کاربران